Odświeżamy historie i tropimy nowe. Dodając sobie animuszu, stwierdzamy za Winstonem Churchillem, że „Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga”.

O-nas